Czy wyższe wykształcenie faktycznie jest ważne?

Wyższe wykształcenie jest dziś w Polsce czymś bardzo powszechnym. Dyplomem ukończenia uczelni wyższej może pochwalić się całe mnóstwo ludzi. Z jednej strony może to świadczyć o wysokim poziomie wyedukowania polskiego społeczeństwa, ale z drugiej – rodzić wątpliwości co do faktycznej wartości takiego wykształcenia.

 

Warto zastanowić się nad tym, czy poświęcenie wielu lat na studiowanie po ukończeniu szkoły średniej jest faktycznie opłacalnym pomysłem. Nie chodzi oczywiście o to, aby zniechęcać kogokolwiek do zdobywania wykształcenia i rozwijania się w swoich ulubionych kierunkach. Studia wyższe bardzo często faktycznie są kluczem do wymarzonej kariery. Wykształcenie musi jednak iść w parze z realnymi umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym. Wielu ludzi popełnia bardzo poważny błąd, wybierając najłatwiejszy kierunek studiów bez solidnego przemyślenia, jaką konkretną wiedzę takie studia mogą nam zapewnić.

 

Dawno już minęły czasy, w których posiadanie dyplomu wyższej uczelni – niezależnie od kierunku kształcenia – było dla pracodawców warunkiem do tego, aby w ogóle zapoznać się z CV potencjalnego pracownika. Nie warto więc zdobywać wyższego wykształcenia “na siłę”, bowiem sam fakt posiadania takiego dyplomu może wcale nie zapewnić nam lepszej sytuacji na rynku pracy. Jeśli ktoś nie chce pracować w zawodzie w którym takie studia są faktycznie niezbędne, o wiele lepiej wyjdzie na skupieniu się na doświadczeniu zawodowym. Oczywiście, nie trzeba równocześnie rezygnować z nauki. W takiej sytuacji można korzystać z wielu kursów doszkalających czy studiów zaocznych, które zapewniają kwalifikacje i szeroką wiedzę.

 

Author: lilja.pl