Karma – czyli co?

Karma to słowo, którego wielu z nas używa niemalże na co dzień, nie zawsze do końca wiedząc, co ono tak naprawdę oznacza i skąd się wywodzi. Kojarzy się ze sprawiedliwym losem, który nawet po wielu latach potrafi powrócić po to, aby kogoś nagrodzić bądź też ukarać za dawne uczynki. Skąd wywodzi się to pojęcie i czy basze skojarzenia są słuszne? Co to znaczy karma wraca? O tym dowiesz się już za chwilę.

Czym jest karma i czy słusznie się jej obawiamy?

Na początek rozważań o karmie warto poznać jej pochodzenie. Karma (czy też rzadziej używane karman) to słowo wywodzące się z wierzeń w religiach dharmicznych, czyli takich, które w swych założeniach odnoszą się do dharmy. Najpopularniejszymi i najbardziej znanymi religiami dharmicznymi są buddyzm oraz hinduizm. Słowo “karma” oznacza nic innego, jak przyczynę w ciągu przyczynowo skutkowym. Załóżmy, że pewnego dnia wykonaliśmy jakiś bardzo dobry uczynek, za który wkrótce los nagradza nas wygraną na loterii. Wygrana będzie w tym wypadku skutkiem, zaś przyczyną, przez którą do niej doszło – nasz dobry uczynek. Podobne jest ze złymi zachowaniami. Każde z nich będzie miało swój wymierny skutek w przyszłości. Karma oznacza, że za wszystko, co spotyka nas w życiu jesteśmy samodzielnie odpowiedzialni. Karma nie musi zadziałać od razu, może “dopaść nas” nawet po wielu latach, jednak z całą pewnością sprawiedliwość i co za tym idzie kara bądź nagroda do nas powróci. Jest to bardzo dobre podejście, wymaga bowiem na człowieku pozytywne zachowanie i życie w zgodzie ze światem o bliźnimi oraz unikanie złych uczynków.

Author: lilja.pl