Uszczelnienia techniczne i ich zastosowanie

Uszczelnienia techniczne, podobnie jak uszczelki to przedmioty wytwarzane z różnego rodzaju tworzyw, służące do łączenia przynajmniej dwóch elementów. Połączenie takie powinno cechować się jak największą trwałością, odpornością na czynniki otoczenia i zewnętrzne (w tym atmosferyczne). Gotowe do użycia uszczelki są zwykle wyrobem gumowym, do którego produkcji wykorzystywane są różne materiały w zależności od przeznaczenia uszczelki.

Zastosowanie uszczelek

Podstawowe zastosowanie uszczelek ma miejsce przy połączeniach okiennych. W tym przypadku kluczową właściwością uszczelki będzie odizolowanie termiczne, które ograniczy wydostawanie się ciepła poza pomieszczenie. Do połączeń drzwiowych używa się często uszczelnień technicznych pęczniejących, posiadających właściwości izolujące dane pomieszczenie w przypadku pojawienia się pożaru. W sytuacji gwałtownie zwiększonego ciepła uszczelka taka zwiększa swoją objętość skutecznie ograniczając możliwość przedostawania się trujących substancji wydzielających się wskutek spalania się różnego rodzaju sprzętu, czy mebli. W urządzeniach wykorzystujących wodę gumowe uszczelki powinny zabezpieczyć taki sprzęt przed wydostawaniem się substancji płynnych.

Materiały używane w produkcji uszczelnień

Podstawową składnikiem uszczelek gumowych jest kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (NBR). Posiada on właściwości, które pozwalają spełniać swoje funkcje w temperaturze od -30 do +90 stopni Celsjusza. Produkcja tej substancji jest stosunkowo tania. Wyroby gumowe powstające z NBRu odznaczają się szczególnie wysokim poziomem szczelności. Z powodzeniem używa się w samochodach do przepływu paliwa czy oleju silnikowego.
Wyroby gumowe z kauczuka fluorowego wyróżniają się szczególną odpornością na promieniowanie ultrafioletowe, dlatego uszczelki z tego materiału można z powodzeniem wykorzystywać na zewnątrz. W Polsce może być to jednak ryzykowne, ponieważ poniżej 20 stopni Celsjusza substancja może stracić swoje walory. Zimą więc istnieje ryzyko utraty właściwości uszczelnienia.

Znacznie lepszym rozwiązaniem do stosowania zewnętrznego jest kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EDPM), który zachowa swoje właściwości w szerszym przedziale od -40 do +150 stopni Celsjusza. Oprócz uszczelek wspomniany materiał używa się również do produkcji płyt gumowych, które wykorzystywane są jako nawierzchnia na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Właściwości takich wyrobów zwiększają bezpieczeństwo użytkowania właśnie na tego typu obiektach, ponieważ takie elastyczne podłoże zapewnia dobrą amortyzację. Oprócz tego EDPM zapewnia ochronę przed kwasami, więc różnego rodzaju wyroby, węże czy uszczelki wykonane z tego materiału używa się w przemyśle. Ponadto EDPM to także świetny materiał na izolacje elektryczne. Warto jednak zaznaczyć, że wyroby gumowe z kauczuka etylenowo-propylenowo-dienowego nie są odporne na produkty na bazie olejów mineralnych i niektóre węglowodory.

Podsumowując, uszczelnienia techniczne w dominującej części są to gumowe wyroby, które mają określone zadania. Przy wyborze określonego produktu należy się jednak kierować tym, z czego one powstały, ponieważ różne materiały przejawiają różne właściwości. W warunkach domowych może nie ma to większego znaczenia, jednak przy używaniu w warunkach specyficznych zróżnicowanie właściwości takich uszczelnień ma sens.

Author: lilja.pl